Ze swej natury wydobywanie bitcoinów jest energochłonne i zachęca do korzystania z taniej energii w celu osiągnięcia zysku. Górnicy Bitcoina zaczęli stado do Teksasu ze względu na obecną sytuację „złotych loków” dla kopania kryptowalut, stworzoną przez trzy główne czynniki:

  1. Infrastruktura energetyczna państwa umożliwia dostęp do taniej energii z jego zderegulowanego rynku energii;
  2. Rosnący miks źródeł energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności energii wiatrowej; oraz
  3. Jego wspierająca polityka i wsparcie ze strony decydentów

Wydobywanie bitcoinów: opierając się na infrastrukturze energetycznej Teksasu

Podczas gdy wydobywanie bitcoinów zostało skrytykowane za energochłonność, Gubernator Teksasu Greg Abbottpostrzega wydobywanie bitcoinów jako rozwiązanie innych powiązanych problemów, takich jak wykorzystanie niewykorzystanej energii, w tym gazu ziemnego (takiego jak nadwyżka gazu lub gazu towarzyszącego), który w innym przypadku byłby spalany lub wentylowany z powodu ograniczonej infrastruktury do transportu cel.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.