kleszcz czarnonogi (Ixodes scapularis)

Wraz z rozwojem nadzoru nad kleszczami i rozprzestrzeniającymi się przez nie zarazkami chorobotwórczymi, poprawia się również dostęp Amerykanów do wiedzy o tym, gdzie ryzyko choroby przenoszonej przez kleszcze jest największe. Eksperci z Wydziału Chorób Przenoszonych przez Wektory Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zebrali nowe dane z nadzoru w raporcie, który oferuje aktualne mapy na poziomie hrabstw, w których występują kleszcze czarnonogie (Ixodes scapularis), pokazane tutaj, są powszechne i gdzie zostały znalezione zakażone dowolnym z siedmiu różnych zarazków lub patogenów powodujących choroby. (Zdjęcie: Susan Ellis, Bugwood.org)

Wraz z rozwojem nadzoru nad kleszczami i rozprzestrzeniającymi się przez nie zarazkami chorobotwórczymi, poprawia się również dostęp Amerykanów do wiedzy o tym, gdzie ryzyko choroby przenoszonej przez kleszcze jest największe.

„Im więcej szukamy kleszczy i patogenów przenoszonych przez kleszcze, tym więcej znajdujemy – i tym więcej mamy informacji, aby pomóc chronić ludzi przed chorobami, które rozprzestrzeniają kleszcze”. mówi Erik Foster, MS, BCE, entomolog medyczny w Amerykańskim Oddziale Centrów Kontroli i Prewencji Chorób w Oddziale Chorób Przenoszonych przez Wektory. Koledzy Foster i CDC zebrali te dane z nadzoru w… nowy raportopublikowany 18 maja w Entomological Society of America’s Czasopismo Entomologii Medycznej. Raport zawiera aktualne mapy na poziomie hrabstw, w których występują kleszcze czarnonogie oraz miejsca, w których znaleziono je zakażone jednym z siedmiu różnych zarazków lub patogenów powodujących choroby.

Spośród wszystkich chorób przenoszonych na ludzi przez owady i pokrewne stawonogi, te przenoszone przez kleszcze stanowią ponad 75% infekcji zgłaszanych każdego roku. Mapy przedstawione w nowym badaniu CDC są ważne dla podnoszenia świadomości zarówno wśród społeczeństwa, jak i świadczeniodawców na temat chorób odkleszczowych występujących w ich społecznościach oraz oznak i objawów, których należy szukać u pacjentów. Umożliwia to rozwijający się krajowy program nadzoru kleszczy i patogenów przenoszonych przez kleszcze CDC, uruchomiony w 2018 roku.

Wcześniej wiedza na temat rozmieszczenia kleszczy i patogenów ludzkich przenoszonych przez kleszcze ograniczała się do danych udostępnianych przez lokalne agencje zdrowia publicznego lub w badaniach naukowych.

„Wysiłki związane z gromadzeniem danych nie były ustandaryzowane, a dane często ginęły, ponieważ nie było krajowego repozytorium takich informacji”, mówi Foster.

Od 2018 r. CDC ustanowiło ogólnokrajowy program, który kieruje lokalnymi agencjami i partnerami akademickimi w zakresie nadzoru kleszczy i testowania patogenów oraz gromadzi wszystkie te dane w jedno miejsce.

„Wysiłek ten wypełnia luki w naszej wiedzy, podkreślając obecność kleszczy i patogenów przenoszonych przez kleszcze tam, gdzie wcześniej nie były one zgłaszane lub gdzie się pojawiają” – mówi Foster.

W swoim nowym badaniu naukowcy CDC połączyli ogólnokrajowe rejestry nadzoru nad kleszczami z lat 2004–2021 z dodatkowymi danymi na temat testowania patogenów u kleszczy czarnonogich z opublikowanych badań naukowych oraz z archiwów na stronach internetowych departamentu zdrowia publicznego.

Wyniki dają najbardziej aktualny obraz zasięgu geograficznego siedmiu istotnych patogenów wywołujących choroby u ludzi, o których wiadomo, że są przenoszone przez kleszcze czarnonogie (Ixodes scapularis) i kleszcze zachodnie czarnonogie (Ixodes pacificus). Najczęściej zgłaszane są bakterie Borrelia burgdorferiktóry powoduje boreliozę, występuje w 476 hrabstwach w 29 stanach i Dystrykcie Kolumbii.

Patogen Choroba Stany Powiaty
Borrelia burgdorferi Borelioza 30 * 476
Borrelia miyamotoi Gorączka nawracająca twardego kleszcza 25 * 271
Anaplasma phagocytophilum anaplazmoza 24 * 291
Babesia mikroti babeszjoza 17 154
Wirus Powassan choroba wirusowa Powassana 6 55
Borrelia mayonii Borelioza 4 12
Ehrlichia muris eauclairensis Ehrlichioza 2 11

* suma obejmuje Dystrykt Kolumbii

We wszystkich przypadkach zgłoszona dystrybucja patogenów jest znacznie węższa niż znany zakres rozprzestrzeniających się kleszczy czarnonogich. Jednak Foster i współpracownicy ostrzegają, że rzeczywista obecność patogenów jest prawdopodobnie znacznie szersza niż wykryta.

„Te mapy wyświetlają rejestry na poziomie hrabstwa dotyczące kleszczy poszukujących żywicieli, które zostały zakażone patogenami przenoszonymi przez kleszcze przy użyciu rygorystycznych standardów laboratoryjnych” – mówi Foster.

W obszarach, w których patogeny nie są wykrywane, „nie oznacza to, że patogeny przenoszone przez kleszcze nie są obecne, tylko że zapisy spełniające standardy zbierania i standardy laboratoryjne nie zostały opublikowane ani udokumentowane przez CDC w przypadku kleszczy poszukujących żywiciela”.

Krajowy program monitorowania kleszczy jest ciągłym wysiłkiem, a CDC ma nadzieję, że będzie nadal aktualizować mapy, aby dostarczać aktualne i dokładne informacje społeczeństwu i świadczeniodawcom opieki zdrowotnej.

Tak więc, podczas gdy nadzór i wykrywanie patogenów chorób przenoszonych przez kleszcze wciąż się poprawiają, to nowe badanie CDC wskazuje również, gdzie należy poczynić dalsze postępy. A wszędzie tam, gdzie występują kleszcze, krytyczna jest świadomość społeczna.

„Ważne jest, aby opinia publiczna zrozumiała, że ​​każda ekspozycja na kleszcze może stanowić ryzyko i że zapobieganie ugryzieniom przez kleszcza to najlepszy sposób na obniżenie tego ryzyka ”- mówi Foster. „Każdy, kto ma objawy choroby po ugryzieniu przez kleszcza, powinien zgłosić się do swojego lekarza i niezwłocznie zgłosić narażenie na kleszcza”.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.